Sun Ten Formulas and Single Herbs Now In Stock!!

Posted by Brian on 12/24/2015

All Sun Ten standard formulas and single herbs are available in sealed 100-gram bottles or by the gram. We plan to expand our selection soon!! 

Standard Formulas:
Ba Zhen Tang
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang
Ban Xia Hou Po Tang
Ban Xia Xie Xin Tang
Bu Zhong Yi Qi Tang
Cang Er San
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang
Chai Hu Shu Gan San
Dang Gui Bu Xue Tang
Dang Gui Shao Yao San
Dang Gui Yin Zi
Er Chen Tang
Er Xian Tang
Gan Mai Da Zao Tang
Gui Pi Tang
Gui Zhi Fu Ling Wan
Jia Wei Xiao Yao San
Liu Jun Zi Tang
Liu Wei Di Huang Wan
Shen Ling Bai Zhu San
Si Jun Zi Tang
Si Ni San
Si Wu Tang
Suan Zao Ren Tang
Tao Hong Si Wu Tang
Tian Ma Gou Teng Yin
Tian Wang Bu Xin Dan
Wen Dan Tang
Xiang Sha Liu Jun Zi Tang
Xiao Chai Hu Tang
Xiao Feng San
Xiao Yao San
Xue Fu Zhu Yu Tang
Yi Guan Jian
You Gui Wan
Yu Ping Feng San
Zhi Bai Di Huang Wan

Single Herbs:
Bai He
Bai Shao
Bai Xian Pi
Ban Xia (Zhi)
Bie Jia
Chan Tui
Chai Hu
Chen Pi
Chuan Niu Xi
Chuan Xiong
Da Zao
Dang Gui
Dang Gui Wei
Dang Shen
Di Long
Du Zhong
E Jiao
Fang Feng
Fu Ling
Gan Cao
Gui Ban
Huang Lian
Huang Qin
Jie Geng
Jin Yin Hua
Ju Hua
Mai Men Dong
Pu Huang
Ren Shen (Bai)
Rou Gui
Shan Yao
Shu Di Huang
Suan Zao Ren
Wu Wei Zi
Yuan Zhi
Zhe Bei Mu


Add Comment

What's This?
Type the code shown